Paintings

Nižšie nájdete moje maľby a ich detaily. Pre lepšiu predstavu ich umiestnenia v interiéri si môžete pozrieť galériu ukážok.

My paintings and their details are listed below. Or check my gallery to get an idea of their placement in interior.

soul

 • size / veľkosť: 100 x 50 cm
 • style: acrylic on canvas

…TO BE…or not to be…

 • size / veľkosť: 70 x 70 cm
 • style: acrylic on canvas

routine in SEOUL

 • size / veľkosť: 100 x 100 cm
 • style: acrylic on canvas

KECAK

 • size / veľkosť: 100 x 120 cm
 • style: acrylic on canvas

chillout… (in Barcelona)

 • size / veľkosť: 50 x 65 cm
 • style: acrylic on canvas

“HARDwork”

 • size / veľkosť: 70 x 70 cm
 • style: acrylic on canvas

INDESTRUCTIBLE

 • size / veľkosť: 100 x 140 cm
 • style: acrylic on canvas

mr.X 2

 • size / veľkosť: 50 x 65 cm
 • style: acrylic on canvas

united colors of my TRIPS

 • size / veľkosť: 3 times 30 x 30 cm
 • style: acrylic on canvas

DORKA – the elite model

 • size / veľkosť: 70 x 70 cm
 • style: acrylic on canvas

jazz 3

 • size / veľkosť: 100 x 100 cm
 • style: acrylic on canvas

“can I b ur PET?”

 • size / veľkosť: 90 x 90 cm
 • style: acrylic on canvas

YOshiE

 • size / veľkosť: 70 x 70 cm
 • style: acrylic on canvas

naked TRUTH

 • size / veľkosť: 90 x 90 cm
 • style: acrylic on canvas

MR.stiffOo

 • size / veľkosť: 30 x 40 cm
 • style: acrylic on canvas

Wild Poppies

 • size / veľkosť: 50 x 50 cm
 • style: acrylic on canvas

…a flower doesn’t think of competing to the flower next 2 it… it just BLOOMS

THEcomet

 • size / veľkosť: 100 x 100 cm
 • style: acrylic on canvas

loco y loca

 • size / veľkosť: 70 x 70 cm
 • style: acrylic on canvas

MR. fufkees

 • size / veľkosť: 70 x 100 cm
 • style: acrylic on canvas
gabriela holcer portrait of a blond girl>big green eyes>girl looking to the sky>girl in a hat>acrylic on canvas>fluorescent colors>big painting>modern impressionist artportrét blondíny>dievča so zelenými očami>dievča pozerajúce na oblohu>dievča v klobúku>akryl na plátne>fluorescentné farby>veľký obraz>moderný impresionizmus

me? she…

 • size / veľkosť: 70 x 70 cm
 • style: acrylic on canvas

FAMILY

 • size / veľkosť: 5 times 50 x 50 cm
 • style: acrylic on canvas

am clever no matter what they say

 • size / veľkosť: 100 x 100 cm
 • style: acrylic on canvas
gabriela holcer portrait of a child>big eyes>child looking at you>acrylic on canvas>crazy colors> modern impressionist artportrét dieťaťa>veľké detské oči>deti s veľkými očami>akryl na plátne>žiarivé farby>moderný impresionizmus

WITHOUTdifference

 • size / veľkosť: 60 x 80 cm
 • style: acrylic on canvas
gabriela holcer little puppy with big ears>sad dog from the shelter >acrylic on canvas>fluorescent colors> modern impressionist artmalé šteniatko s veľkými ušami>psík z útulku>akryl na plátne>fluorescentné farby>moderný impresionizmus

littleDZUMMY

 • size / veľkosť: 70 x 70 cm
 • style: acrylic on canvas
gabriela holcer african children playing with the spoon>african girls on a beach>acrylic on canvas>fluorescent colors>big painting>modern impressionist artmalé afričanky na pláži>hrajúce sa africké deti>akryl na plátne>fluorescentné farby>veľký obraz>moderný impresionizmus

AFRICANbeauties

 • size / veľkosť: 70 x 100 cm
 • style: acrylic on canvas
gabriela holcer wild mustangs>horses running free>acrylic on canvas>fluorescent colors >big painting>modern impressionist artkone>divoké mustangy>voľne cválajúce kone>akryl na plátne>fluorescentné farby>veľký obraz>moderný impresionizmus

WILDhorses

 • size / veľkosť: 70 x 100 cm
 • style: acrylic on canvas
gabriela holcer portrait of a cow with a big tongue>cow on a meadow>funny cow>acrylic on canvas>fluorescent colors >big painting>modern impressionist artmaľba kravy s veľkým jazykom>krava na lúke>smiešna krava>akryl na plátne>fluorescentné farby>veľký obraz>moderný impresionizmus

miss CLEVERs sister

 • size / veľkosť: 100 x 100 cm
 • style: acrylic on canvas
gabriela holcer funny dogs>jack russel> basset hound>lazy english bulldog>puppies>acrylic on canvas>fluorescent colors>big painting>modern impressionist artsmiešne psy>jack russel>baset >anglický buldog>šteňatá>akryl na plátne>fluorescentné farby>veľký obraz>moderný impresionizmus

LITTLEeasy.sad.skinny&angryONE

 • size / veľkosť: 4 times 70 x 70 cm
 • style: acrylic on canvas
gabriela holcer portrait of a man>smiling man with glasses>man with blue backround>acrylic on canvas>modern impressionist artportrét muža>smejúci sa muž v okuliaroch>muž s modrým pozadím> akryl na plátne>žiarivé farby>moderný impresionizmus

mr.X 1

 • size / veľkosť: 70 x 70 cm
 • style: acrylic on canvas
gabriela holcer wild mustangs > horses running free >a horse looking at you>acrylic on canvas>fluorescent colors >big painting>modern impressionist artkone>divoké mustangy>voľne cválajúce kone>akryl na plátne>fluorescentné farby>veľký obraz>moderný impresionizmus

rest

 • size / veľkosť: 150 x 100 cm
 • style: acrylic on canvas
gabriela holcer portrait of a trumpetist>luis armstrong>jazz player>jazzman>acrylic on canvas>fluorescent colors >big painting>modern impressionist arthudobník>luis armstrong>džezový hudobník>trúbkár>akryl na plátne>fluorescentné farby>veľký obraz>moderný impresionizmus

mr.armstrong

 • size / veľkosť: 70 x 70 cm
 • style: acrylic on canvas
gabriela holcer portrait of a couple >boy and girl>man wearing a hat>redhead girl>acrylic on canvas>fluorescent colors>modern impressionist artdvojportrét>chlapec a dievča>muž v klobúku>ryšavé dievča>akryl na plátne>fluorescentné farby>moderný impresionizmus

bonnie & clyde

 • size / veľkosť: 70 x 70 cm
 • style: acrylic on canvas
gabriela holcer portrait of a man>portrait of a saxophonist>smoking jazzman in a hat holding a saxophone>acrylic on canvas>fluorescent colors>modern impressionist artdžezový hudobník>hudobník>saxofonista >hudobník s cigaretou>akryl na plátne>moderný impresionizmus

jazz 2

 • size / veľkosť: 50 x 70 cm
 • style: acrylic on canvas
gabriela holcer portrait of a man>jazzman wearing sunglasses>portrait of a trumpetist >smoking jazzman>acrylic on canvas>modern impressionist artdžezový hudobník>hudobník>portrét trúbkara >hudobník s cigaretou>akryl na plátne>moderný impresionizmus

jazz 1

 • size / veľkosť: 70 x 70 cm
 • style: acrylic on canvas

mr. kenny Dorham

 • size / veľkosť: 50 x 70 cm
 • style: acrylic on canvas